Product Sourcing & Manufacturing

Players Development Programs

Custom Golf Tours

About NCI Golf

Chúng tôi hướng đến mô hình phát triển các sản phẩm đa dạng về thời trang, dịch vụ golf cùng với sự nỗ lực, uy tín, chất lượng và đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất. Các sản phẩm về thị trường golf như thời trang, dụng cụ luyện tập, thiết bị phục vụ golf, tổ chức tour golf inboud – outbound, liên kết các intructors – giảng viên golf nước ngoài về Việt Nam, giáo dục golf, quỹ golf từ thiện “Golf4VN”, cung cấp nhu cầu hàng golf thanh lý tại nước ngoài, cùng các cơ hội đầu tư dự án golf tại Mỹ sẽ là phân khúc mạnh nhất mà chúng tôi hướng đến.

Must Read