Bắt đầu từ 2019, luật golf mới sẽ được áp dụng trên toàn thế giới, đánh dấu nhiều sự thay đổi lớn trong vòng hơn 30 năm trở lại đây. Sau đây là những thay đổi quan trọng nhất mà bạn cần biết.

  • 1. Chướng ngại rời (Luật 15)

Trước đây bạn không được phép chạm vào lá, cành cây, đá hoặc các chướng ngại khác trong bunker hoặc bẫy nước.

Giờ bạn có thể di chuyển chúng mà không bị phạt, kể cả trong bunker và bẫy nước.

*Không được phép làm bóng di chuyển trong khi di chuyển các chướng ngại rời.

  • 2. Bóng không chơi được trong bunker (Luật 19)

Trước đây, bạn có 3 phương án thả bóng (đều bị phạt 1 gậy) nếu quyết định bóng không thể chơi được trong bunker. Giờ đây, bạn có thêm lựa chọn thứ 4là thả bóng ngay sau bunker, nhưng bị phạt 2 gậy.

*Bạn có thể dùng phương án thả bóng này để không phải chơi bóng trong bunker nữa, nhưng phần lớn trường hợp đều không đáng để bị phạt 2 gậy.

  • 3. Khu vực xử phạt (Định nghĩa)

Trước đây, bẫy nước sẽ được chỉ được cắm cọc nếu chúng thực sự tồn tại nước. Giờ đây, bẫy nước được gọi là khu vực xử phạt và không nhất thiết phải tồn tại nước.

* Điều đó đồng nghĩa với việc các sân được phép cắm cọc các khu vực khác của sân để biến thành khu vực xử phạt.

  • 4. Bóng di chuyển trên green sau khi đã đánh dấu và đặt bóng trở lại (Luật 13)

Trước đây, bóng sẽ phải chơi ở vị trí mới nếu bóng tự di chuyển sau khi đã đánh dấu và đặt bóng trở lại. Giờ đây, bạn phải đặt bóng lại vị trí cũ và chơi.

* Hầu hết người chơi trước đây đều tự đặt bóng trở lại vị trí cũ theo phản xạ tự nhiên, dù điều này sai luật. Luật mới do đó thay đổi để phù hợp hơn.

  • 5. Bóng trên green vô tình di chuyển do người chơi

Trước đây, người chơi vô tình di chuyển bóng trên green sẽ bị phạt gậy (ngoài trừ 1 vài ngoại lệ). Giờ đây, xử phạt được miễn trong mọi trường hợp.

* Ví dụ: gậy trượt khỏi tay bạn, hoặc khi bạn swing nháp quá gần bóng khiến bóng di chuyển, bạn chỉ cần đặt bóng lại vị trí cú mà không bị phạt.

15
  • 6. Sửa lỗi trên green

Trước đây, bạn không được phép sửa lỗi green trên đường line putt, ngoài trừ một số ngoại lệ. Giờ đây bạn được phép sửa gần như mọi lỗi trên green, bao gồm cả dấu đinh giày.

16
  • 7. Không được phép đặt gậy để chỉnh line (Luật 10)

Bạn sẽ không còn được phép được putter xuống green để chỉnh line cho cú đánh của mình.

* Ngoài putter, những vật khác với mục đích tương tự cũng bị cấm.

17
  • 8. Caddie không được chỉnh line giúp người chơi (Luật 10)

Người chơi sẽ không còn được nhận sự trợ giúp của caddie đứng sau để chỉnh đường line giúp mình.

* Sự thay đổi của luật này ảnh hưởng phần lớn đến các golfer chuyên nghiệp.

18
  • 9. Đánh trúng cán cờ (Luật 13)

Trước đây, cán cờ luôn được giữ hoặc rút ra trước một cú putt, vì bóng không được phép chạm vào đó. Giờ đây, đánh bóng chạm vào cán sẽ không bị xử phạt, đồng nghĩa với việc bạn có thể luôn để nguyên cán cờ.

19
  • 10. Bóng kẹt vào cán cờ (Luật 13)

Trước đây, bạn cần rút cán cờ ra khỏi trong trường hợp này để bóng có thể rơi xuống lỗ. Giờ đây, bóng sẽ được tính là đã rơi xuống lỗ nếu một phần của bóng đã nằm dưới miệng hố.

* Vì vậy, giờ đây khi bóng kẹt vào cán cờ gần như luôn được tính là đã rơi vào lỗ.

20