Career

Tại NCI GOLF, chúng tôi rất tự hào trong việc xây dựng một môi trường làm việc văn minh, hiệu quả. Hơn thập kỷ qua, đội ngũ lãnh đạo đã cống hiến hết mình cho sự phát triển văn hóa của NCI Enterprises bằng sự khích lệ tinh thần sáng tạo, sự đổi mới tư duy trở nên thiết thực hơn. NCI Enterprises nói chung và NCI Golf nói riêng sẽ là nơi tiếp thêm động lực để mỗi thành viên có được hiệu quả làm việc cao nhất. Sự liêm chính, tính minh bạch và mẫn cán như một phần của sự thành công mà chúng tôi luôn hướng đến. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên nhiệt huyết, năng động, có tầm nhìn, sự đam mê và kết nối với công việc. NCI Golf mong muốn sẽ mang đến sự đa dạng trong cách làm việc, xây dựng và gắn bó cùng những người cùng chung chí hướng để tạo sức ảnh hưởng tích cực không chỉ trong môi trường làm việc mà còn giúp ích cho xã hội.

Nếu bạn muốn trở thành thành viên trong “ngôi nhà” NCI Golf, hãy liên hệ với chúng tôi:

Vietnam:

US